top of page

POLITYKA WYSYŁKOWA

Zasady wysyłki zapewniają wiele korzyści zarówno Tobie, jak i Twoim klientom. Pewne korzyści polegają na tym, że ludzie będą bardziej skłonni robić u Ciebie zakupy, jeśli wprowadzisz jasne zasady wysyłki, ponieważ nie będzie żadnych pytań o ramy czasowe lub procesy wysyłki.

Co ogólnie należy uwzględnić w zasadach dotyczących wysyłki?

  1. Czas realizacji zamówienia.

  2. Koszty wysyłki

  3. Opcje wysyłki krajowej i międzynarodowej

  4. Potencjalne przerwy w świadczeniu usług

Wyjaśnienia i informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie ogólnymi wyjaśnieniami, informacjami i przykładami. Nie należy traktować tego artykułu jako porady prawnej ani zaleceń dotyczących tego, co faktycznie należy zrobić. Zalecamy zasięgnięcie porady prawnej, która pomoże zrozumieć i pomóc w stworzeniu polityki wysyłkowej.

bottom of page