top of page

ZASADY I WARUNKI

Regulamin („Regulamin”) to zbiór warunków prawnych zdefiniowanych przez właściciela strony internetowej. Określają warunki regulujące działania osób odwiedzających witrynę na tej stronie oraz relacje między odwiedzającymi witrynę a właścicielem witryny. 

Warunki muszą być zdefiniowane zgodnie z konkretnymi potrzebami i charakterem każdej witryny. Na przykład witryna internetowa oferująca produkty klientom w ramach transakcji handlu elektronicznego wymaga Warunków, które różnią się od Warunków witryny internetowej zawierającej wyłącznie informacje.     

Warunki zapewniają właścicielowi witryny możliwość ochrony przed potencjalnym narażeniem prawnym.

Co ogólnie należy uwzględnić w Warunkach korzystania z usługi?

 1. Kto może korzystać z Twojej strony internetowej; jakie są wymagania do założenia konta (jeśli dotyczy)

 2. Kluczowe warunki handlowe oferowane klientom

 3. Zastrzeżenie prawa do zmiany oferty

 4. Gwarancje i odpowiedzialność za usługi i produkty

 5. Własność własności intelektualnej, prawa autorskie i logo

 6. Prawo do zawieszenia lub anulowania konta członkowskiego

 7. Odszkodowanie

 8. Ograniczenie odpowiedzialności

 9. Prawo do zmiany i modyfikacji Warunków

 10. Preferencja prawa i rozstrzyganie sporów

 11. Informacje kontaktowe

Możesz to sprawdzićartykuł pomocniczyaby otrzymać więcej informacji o tym, jak utworzyć stronę z regulaminem.

Wyjaśnienia i informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie ogólnymi i ogólnymi wyjaśnieniami, informacjami i przykładami. Nie należy traktować tego artykułu jako porady prawnej ani zaleceń dotyczących tego, co faktycznie należy zrobić. Zalecamy zasięgnięcie porady prawnej, która pomoże Ci zrozumieć i pomóc w tworzeniu Warunków.

bottom of page